1
1

Veel gestelde vragen

 

Wat is belenen en lossen?

Als u uw waardevolle spullen als onderpand bij ons in bewaring laat in ruil voor een lening, dan noemen we dit “belenen”

“Lossen” is het weer ophalen van uw artikelen na het terug betalen van het geleende bedrag vermeerderd met de pandbeleenvergoeding, binnen de looptijd van de lening (3 maanden)

Kan ik lossen voor iemand anders?

Dat is mogelijk indien u volledig gemachtigd bent door een persoon. Neemt u dan zijn of haar legitimatiebewijs, uw eigen legitimatiebewijs en de originele pandbeleenovereenkomst mee.

Wat is de beleensom?

De beleensom is het bedrag dat u contant in handen krijgt.

Wat betekent “verpanden”?

“Verpanden” is hetzelfde als “belenen”

Uw in bewaring gegeven artikel wordt ook wel “pand” genoemd (onderpand)

Kan ik mijn lening opnieuw belenen als ik het na 3 maanden nog niet kan terugbetalen?

Dit is mogelijk op voorwaarde dat u de verschuldigde pandbeleenvergoeding van de afgelopen periode betaalt, voordat de looptijd van 3 maanden voorbij is. Nadat het pand opnieuw is beleend gaat er een nieuwe periode van 3 maanden in.

Waarom moet ik bij het opnieuw belenen van een gebruiksartikel een afschrijving betalen?

De afschrijving die u betaalt bij het opnieuw belenen van een gebruiksartikel is het bedrag dat uw artikel minder waard is geworden. Dit heeft vooral betrekking op elektronica welke snel minder waard worden. De afschrijving die u dient te betalen is per gebruiksartikel verschillend. Omdat de goud-, zilver- en diamantwaarde redelijk vast is, geldt deze maatregel niet voor sieraden.

Wat is een pandbeleenovereenkomst?

Dit is een origineel document waarop uw gegevens staan vermeld evenals de beleensom, de afgiftedatum en de einddatum van de leenovereenkomst.

Ik ben mijn pandbeleenovereenkomst kwijt, wat nu?

Op vertoon van uw identiteitsbewijs kan een nieuw pandbeleenovereenkomst worden verstrekt. De kosten hiervan bedragen €2,50 per pandbeleenovereenkomst.

Waarmee kan ik me legitimeren?

  • Een geldig Europees paspoort of identiteitskaart
  • Een Nederlands rijbewijs
  • Een Nederlandse verblijfsvergunning

Wat gebeurt er met mijn pand als ik de termijn van 3 maanden laat verstrijken en geen pandbeleenvergoeding kom betalen?

Als de termijn van 3 maanden is verstreken, vervallen alle eigendomsrechten van de eigenaar en is het onderpand eigendom van Pandhuis Breda B.V. U heeft dan geen restschuld meer.